☿☤
☠✖
✩☿ Z ≡)))≡IΦI≡(((≡ ϟ ☿✩
✖☠
☤☿
Γοργούς 
Κρανίου Τόπος

Ο Σταυρός (όπως τον εικονογραφούν οι χριστιανοί) είναι καρφωμένο Ξίφος σε Βράχο (λαβή επάνω, κόψη κάτω).

Απ' εδώ οδηγούμαστε στον Αρθούρο  αλλά και στον Θησέα (με το Ξίφος -μα και τα Σανδάλια- κάτω απο το Βράχο).

• Α Α Η C (1186) = .A ΡΠC' = ΓΟΡΓΩΘΑΣ = Ο ΓΟΛΓΩΘΑΣ
• Δ Ε C (456) = ΥΝC' = ΓΟΡΓΟΘΑΣ = Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

Κρανίου Τόπος
ή Κρανίον της Γοργούς
ή Ακρόπολις Αθηνών.

Όλα είναι Αιθερικοί Συμβολισμοί τους οποίους κάποιοι κακότεχνα μετέφεραν στο υλικό πεδίο για να στήσουν δόγματα επιχειρήσεις και Καθεστώτα. 

Το Κηρύκειο  έχει επιζήσει μέχρι και στον "χριστιανισμό",
ως τρεις Σταυροί
(ένας του ενός "Ληστή",
ένας του "Χριστού",
και ένας του άλλου "Ληστή")
στον Κρανίου Τόπον
ή ΓοργωΘά.

  Γ Ο Α (301) = ΤΑ' = ΚΡΑΝΙΟΝ = ΣΠΑΘΙΑ

Η ιστορία ξεκινάει απο τον μύθο διεκδίκησης της πόλης της Αθήνας απο την Αθηνά και τον Ποσειδώνα στην Ακρόπολη, που στην πελασγική διάλεκτο λέγεται Κραναά (<=>Κρανιά, κρανιακή).  

Ο ένας Όφις/Σταυρός είναι η Τρίαινα (με δομή Κηρυκείου) που βάζει ο Ποσειδώνας και βγαίνει πηγή νερού, ο άλλος Όφις/Σταυρός είναι το Δόρυ που βάζει η Αθηνά και φυτρώνει η Ελιά (HELL-αία, το Ηλιακό Δέντρο της Ζωής), - ενώ ο κεντρικός Όφις/Σταυρός υψούται απο την αλληλεπίδραση των 2 άλλων έχοντας την αντιστοιχία του  στον Εριχθόνιο (το Φίδι/Δράκο που ήταν μέσα απο την ασπίδα της Αθηνάς στο χρυσελεφάντινο άγαλμα κατασκευής Φειδία και που έλεγαν οτι ζει στο Ερεχθείο) ο οποίος ανερχόμενος φτάνει τα άστρα.


Ο "Γολγοθάς",
δηλαδή 
Γοργώ-Θας,
δεν είναι στην Ιερουσαλήμ,
ως διαδίδεται "1,500" χρόνια 
(* και πολύ λιγότερα)
αλλά είναι στην Αθήνα
και στο κεφάλι καθενός
και καθεμίας
απο εσάς.

• C Ε Ο (650) = ΧΝ' = ΠΟΛΟΥ
• C Ε Α (651) = ΧΝΑ' = ΠΟΛΟΥ Α = ΚΡΑΝΙΟΥ 
("οριακή" απόκλισις αλφάδος/μονάδος)  
 
Στην Ακρό-Πολίν σας
στον άνω Πόλο σας
στο άνω Άκρο σας.
(αντιστοιχία:
Πολικός Αστήρ
Α' Μικράς Άρκτου
-Καλλιστούς-)

(* αυτό είναι ένα άλλο θέμα,
πότε "τοποθέτησαν"
τις σκηνές του σεναρίου της
"ζωής του Χριστού"
στην Ιερουσαλήμ.
Πάντως πολύ μετά 
απο όσο νομίζουμε.)

(27 Ιαν. 2010, 12:28
και 1η Οκτ. 2010
απο παλαιότερη αρχική
θεματική έμπνευση 
που θυμάμαι απο το 2003)

Παλιγγίνης Ελευθέριος - HecarΧος HellΕυθερεύς  
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩
✩∞ΙΑΟ∞✩
✩∞ΚΡΣ∞✩
✩☿Z =))=IΦI=((= S☿✩

Συμπληρωματικά δεδομένα:

Παρακαλείστε όσοι θέλετε
μεγαλύτερη τεκμηρίωση των ανωτέρω
και περισσότερα συμπεράσματα δικά σας
να αναγνώσετε έως Τέλους λίστας.

Προκειμένου να
 εν-νοήσετε,
θα πρέπει να έχετε βασικές γνώσεις
της ελληνικής μυθολογίας
του "χριστιανικού" σεναρίου,
καθώς και του κελτο-βρετανικού κύκλου του Camelot.

Πάντα εισίν 
επαναληφθέν 
αέναον
μετατοπιζόμενον 
και μεταλλαττόμενον 
Α.

 (κάπως έτσι...
"πέφτει" και ο Κώδικας "του Matrix",
μάλιστα αν πάτε το κειμενο
με τις ισότητες
πάνω - κάτω με το ποντίκι,
θα δείτε να "πέφτει"
μία παραλλαγή του Κώδικος
-αλλά πολλά είπαμε ήδη,
πάμε στο θέμα μας...-)

O μη-εξοικειωμένος αναγνώστης  πρέπει να έχει κατά νουν οτι οι αξίες των γραμμάτων  που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς αυτούς, είναι εκείνες της αρχαιοελληνικής αλφαβητικής αρίθμησης, που τα Μεγαλύτερα ΘΕΙΑ (Δία) Πνεύματα  όπως Πυθαγόρειοι,  Πλατωνικοί, και πολλοί άλλοι παλαιότεροι και επόμενοι, θεωρούσαν Ιερές και Θείες.

Έχουμε: 
Α' = 1, Β' = 2, Γ' = 3, Δ' = 4, Ε' = 5, C' = 6, Ζ' = 7, Η' = 8, Θ' = 9 
Ι' = 10, Κ' = 20, Λ' = 30, Μ' = 40, Ν' = 50, Ξ' = 60, Ο' = 70, Π' = 80, Ϙ' = 90
Ρ' = 100, Σ' = 200, Τ' = 300, Υ' = 400, Φ' = 500, Χ' = 600, Ψ' = 700, Ω' = 800, Ϡ' = 900. 

Και βάσει αυτών, τις ακόλουθες εξισώσεις... 

(είναι υπό κατασκευήν
υπάρχουν αρκετά ευρήματα 
που δεν έχουν προστεθεί ακόμα)


• Β Θ C (296) = ΣϘC' = Η ΘΕΟΝΟΗ ΕΙΝΑΙ
• Β Θ Ζ (297) = ΣϘΖ' = Η ΘΕΟΝΟΗ ΕΙΝΑΙ Α = ΓΟΡΓΟΝΑ (Γοργώ) = ΣΑΝΔΑΛΙΑ
• Β Θ Η (298) = ΣϘΗ' = Η ΘΕΟΝΟΗ ΕΙΝΑΙ Α Α = ΓΟΡΓΟΝΑ Α = ΣΑΝΔΑΛΙΑ Α = ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΕΣΘ = ΕΝΕΡΓΕΙΟΝ = ΑΙΓΙΔΟΣ
• Β Θ Θ (299) = ΣϘΘ' = Η ΘΕΟΝΟΗ ΕΙΝΑΙ Α Α Α = ΓΟΡΓΟΝΑ Α Α = ΣΑΝΔΑΛΙΑ Α Α = ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΕΣΘ Α = ΕΝΕΡΓΕΙΟΝ Α = ΑΙΓΙΔΟΣ Α 
• Γ Ο Ο (300) = Τ' = Η ΘΕΟΝΟΗ ΕΙΝΑΙ Α Α Α Α = ΓΟΡΓΟΝΑ Α Α Α = ΣΑΝΔΑΛΙΑ Α Α Α = ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΕΣΘ Α Α = ΑΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΣΘ Α Α = ΕΝΕΡΓΕΙΟΝ Α Α = ΑΙΓΙΔΟΣ Α Α = ΣΠΑΘΙ
• Γ Ο Α (301) = ΤΑ' = Η ΘΕΟΝΟΗ ΕΙΝΑΙ Α Α Α Α Α = ΓΟΡΓΟΝΑ Α Α Α Α = ΣΑΝΔΑΛΙΑ Α Α Α Α = ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΕΣΘ Α Α Α = ΕΝΕΡΓΕΙΟΝ Α Α Α = ΑΙΓΙΔΟΣ Α Α Α = ΣΠΑΘΙΑ = ΚΡΑΝΙΟΝ

(παρεμβάλλονται αρκετά Α και μεταλλαγές τους, και συνεχίζουν οι εξής Έννοιες...)

• Ε C Ο (560) = ΦΞ' = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ
• Ε C Α (561) = ΦΞΑ' = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Α = ΑΝΑΡΗΕΟΤΕΚΑ (Αναφιώτικα)  = ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ   (τσάκρα εκκινώντας αρίθμηση απο κάτω) 

(παρεμβάλλονται αρκετά Α και μεταλλαγές τους, και συνεχίζουν οι εξής Έννοιες...)
(στο εξής, αυτό θα σημειούται ως [+Α ... +Α...])

• C Α Θ (619) = ΧΙΘ' = ΚΑΡΑ ΓΟΡΓΟΝΑΣ = ΑΙΓΕΥΣ = ΑΙ ΠΘΕΡΥΓΑΙ (πθέρυγαι, πτέρυγαι) = ΤΟ ΠΕΔΙΛΟΝ

[+Α... +Α...]

• Ζ Δ C (746) = ΨΜC' = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙΟ = ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ (ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ = 666) 
• Ζ Δ Ζ (747) = ΨΜΖ' = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙΟ Α = ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ Α = ΕΞΚΑΛΥΜΠΑΙΡ (εξκάλυμπερ)
• Ζ Δ Η (748) = ΨΜΗ' = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙΟ Α Α = ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ Α Α = ΕΞΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α
• Ζ Δ Θ (749) = ΨΜΘ' = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙΟ Α Α Α = ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ Α Α Α = ΕΞΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α Α = Ο ΠΕΝΤΡΑΓΚΟΝ
• Ζ Ε Ο (750) = ΨΝ' = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙΟ Α Α Α Α = ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ Α Α Α Α = Ο ΠΕΝΤΡΑΓΚΟΝ Α =   ΕΞΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α Α Α = Ο ΑΡΘΟΥΡ
• Ζ Ε Α (751) = ΨΝΑ' = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙΟ Α Α Α Α Α = ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ Α Α Α Α Α = Ο ΠΕΝΤΡΑΓΚΟΝ Α Α  = ΕΞΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α Α Α Α = Ο ΑΡΘΟΥΡ Α = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΕΙΟ
• Ζ Ε Β (752) = ΨΝΒ' = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙΟ Α Α Α Α Α Α = ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ Α Α Α Α Α Α = Ο ΠΕΝΤΡΑΓΚΟΝ Α Α Α = ΕΞΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α Α Α Α Α = Ο ΑΡΘΟΥΡ Α Α = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΕΙΟ Α 
• Ζ Ε Γ (753) = ΨΝΓ' = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΙΟ Α Α Α Α Α Α Α = ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΙΟΙ Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΠΕΝΤΡΑΓΚΟΝ Α Α Α Α = ΕΞΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α Α Α Α Α Α = Ο ΑΡΘΟΥΡ Α Α Α = ΤΟ ΓΟΡΓΟΝΕΙΟ Α Α =  ΑΙΞΚΑΛΥΜΠΑΙΡ 
(συσχετίστε τα εξ / αιξ -έξι 6 αλλά και αιγ/αιξ, κεραυνός/αστραπή καταιγίς-)
(...και ΑΙΡ, air, ο αήρ φυσικά)

[+Α... +Α...]

• Ζ Ζ Γ (773) = ΨΟΓ' = ΣΦΙΓΞ = ΕΧΚΑΛΙΒΕΡ = ΟΙ ΑΣΤΡΑΠΑΙ = ΟΙ ΑCΤΡΑΠΕΣ
• Ζ Ζ Δ (774) = ΨΟΔ' = ΣΦΙΓΞ Α = ΕΧΚΑΛΙΒΕΡ A = ΟΙ ΑΣΤΡΑΠΑΙ A = ΟΙ ΑCΤΡΑΠΕΣ = ΑΡΓΟΥΣ   (Αργούς. "Αργώ", θεωρητικόν αντίθετον; της "Γοργούς")  

[+Α... +Α...]

• Η Δ Ο (840) = ΩΜ' = ΞΙΦΟΣ
• Η Δ Α (841) = ΩΜΑ' = ΞΙΦΟΣ Α
• Η Δ Β (842) = ΩΜΒ' = ΞΙΦΟΣ Α Α
• Η Δ Γ (843) = ΩΜΓ' = ΞΙΦΟΣ Α Α Α = ΔΟΡΥ ΑΘΗΝΑΣ

[+Α... +Α...]

• Η C Α (861) = ΩΞΑ' = ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΙ
• Η C Β (862) = ΩΞΒ' = ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΙ Α = ΤΑ ΑΝΑΡΗΕΟΤΕΚΑ  (τα Αναφιώτικα) = ΜΙΚΡΑ ΑΡΚΤΟΣ

[+Α... +Α...]

• Θ Ο Γ (903) = ϠΓ' = ΑΙΧΚΑΛΙΜΠΑΙΡ = ΥΠΕΡΗΛΙΟΣ
• Θ Ο Δ (904) = ϠΔ' = ΑΙΧΚΑΛΙΜΠΑΙΡ Α = ΥΠΕΡΗΛΙΟΣ Α = ΑΡΓΩ (θεωρητικά αντίθετον; του "Γοργώ")

[+Α... +Α...]

• Θ Δ Β (942) = ϠΜΒ' = ΕΙ ΜΕΔΟΥΣΗΣ (είναι Μέδουσας)  
• Θ Δ Γ (943) = ϠΜΓ' = ΕΙ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α = Ο ΣΤΑΒΡΟΣ (ο Σταυρός)  

[+Α... +Α...]

• Θ Ζ Θ (979) = ϠΟΘ' = ΟΙ ΠΤΕΡΥΓΑΙ (Κηρυκείου)  
• Θ Η Ο (980) = ϠϘ' = ΟΙ ΠΤΕΡΥΓΑΙ Α = ΣΠΑΘΙ ΑΡΘΟΥΡ

[+Α ... +Α...]

• Α Ο Ο Γ (1003) = .Α Γ' = ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ = ΜΕΔΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
• Α Ο Ο Δ (1004) = .Α Δ' = ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ Α = ΜΕΔΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Α
• Α Ο Ο Ε (1005) = .Α Ε' = ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ Α Α = ΜΕΔΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Α Α 
• Α Ο Ο C (1006) = .Α C' = ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ Α Α Α = ΜΕΔΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Α Α Α
• Α Ο Ο Ζ (1007) = .Α Ζ' = ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ Α Α Α Α = ΜΕΔΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Α Α Α Α = Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΚΟΣ  (Αστήρ -δηλ ο α' Μικράς Άρκτου-)

[+Α ... +Α...]

• Α Ο Δ Β (1042) = .Α ΜΒ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ
• Α Ο Δ Γ (1043) = .Α ΜΓ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ
• Α Ο Δ Δ (1044) = .Α ΜΔ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α
• Α Ο Δ Ε (1045) = .Α ΜΕ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α
• Α Ο Δ C (1046) = .Α ΜC' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α
• Α Ο Δ Ζ (1047) = .Α ΜΖ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α
• Α Ο Δ Η (1048) = .Α ΜΗ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α
• Α Ο Δ Θ (1049) = .Α ΜΘ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ
• Α Ο Ε Ο (1050) = .Α Ν' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ
• Α Ο Ε Α (1051) = .Α ΝΑ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α
• Α Ο Ε Β (1052) = .Α ΝΒ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α Α Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α Α Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α
• Α Ο Ε Γ (1053) = .Α ΝΓ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α Α Α Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α
• Α Ο Ε Δ (1054) = .Α ΝΔ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α Α Α Α Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α
• Α Ο Ε Ε (1055) = .Α ΝΕ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α Α Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α Α Α Α Α Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α
• Α Ο Ε C (1056) = .Α ΝC' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α Α Α Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α Α Α Α Α Α Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑ
• Α Ο Ε Ζ (1057) = .Α ΝΖ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α Α Α Α Α Α Α Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑ Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ = ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝ
• Α Ο Ε Η (1058) = .Α ΝΗ' = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΒΡΑΧΟΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΟΡΩΝΑ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑ Α Α = Η ΚΑΡΑ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α = ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝ Α = ΔΟΡΥ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

[+Α... +Α...]

• Α Α Δ Ζ (1147) = .Α ΡΜΖ' = Ο CΤΑΥΡΟΣ (Σταυρός) = ΚΡΑΝΙΟΝ ΓΟΡΓΟΥΣ

[+Α... +Α...]

• Α Β Ο Θ (1209) = .Α ΣΘ' = Ο ΛΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
• Α Β Α Ο (1210) = .Α ΣΙ' = Ο ΛΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Α = ΤΟ ΞΙΦΟΣ
• Α Β Α Α (1211) = .Α ΣΙΑ' = Ο ΛΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Α Α = ΤΟ ΞΙΦΟΣ Α
• Α Β Α Β (1212) = .Α ΣΙΒ'  = Ο ΛΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Α Α Α = ΤΟ ΞΙΦΟΣ Α Α 
• Α Β Α Β (1213) = .Α ΣΙΓ' = Ο ΛΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Α Α Α Α = ΤΟ ΞΙΦΟΣ Α Α Α = ΤΟ ΔΟΡΥ ΑΘΗΝΑΣ 

[+Α... +Α...]

• Α Β Β Α (1221) = .Α ΣΚΑ' = ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ (κέντρον) = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ
• Α Β Β Β (1222) = .Α ΣΚΒ' = ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ Α = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α
• Α Β Β Γ (1223) = .Α ΣΚΓ' = ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ Α Α = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α
• Α Β Β Δ (1224) = .Α ΣΚΔ' = ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ Α Α Α = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α = ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ = ΤΗC ΑΡΓΩC  (της Αργώς, της Αργούς)  
• Α Β Β Ε (1225) = .A ΣΚΕ' = ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ Α Α Α Α = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α = ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ Α = ΤΗC ΑΡΓΩC Α = Η ΩΓΥΓΙΑ
• Α Β Β C (1226) = .Α ΣΚC' = ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ Α Α Α Α Α = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α = ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ Α Α = ΤΗC ΑΡΓΩC Α Α = Η ΩΓΥΓΙΑ Α
• Α Β Β Ζ (1227) = .Α ΣΚΖ' = ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ Α Α Α Α Α Α = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α = ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ Α Α Α = ΤΗC ΑΡΓΩC Α Α Α = Η ΩΓΥΓΙΑ Α Α
• Α Β Β Η (1228) = .Α ΣΚΗ' = ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ Α Α Α Α Α Α Α = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Α Α Α Α Α Α Α = ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ Α Α Α Α = ΤΗC ΑΡΓΩC Α Α Α Α = Η ΩΓΥΓΙΑ Α Α Α = ΔΙΠΛΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ = ΚΡΑΝΙΟΝ ΜΕΔΟΥΣΗΣ

[+Α... +Α...]

• Α Β Ε Ε (1255) = .Α ΣNΕ' = ΙΕΡΟΣ ΛΟΦΟΣ
• Α Β Ε C (1256) = .Α ΣNC' = ΙΕΡΟΣ ΛΟΦΟΣ Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑΣ
• Α Β Ε Ζ (1257) = .Α ΣΝΖ' = ΙΕΡΟΣ ΛΟΦΟΣ Α Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑΣ Α
• Α Β Ε Η (1258) = .Α ΣΝΗ' = ΙΕΡΟΣ ΛΟΦΟΣ Α Α Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑΣ Α Α
• Α Β Ε Θ (1259) = .Α ΣΝΘ' = ΙΕΡΟΣ ΛΟΦΟΣ Α Α Α Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑΣ Α Α Α
• Α Β C Ο (1260) = .Α ΣΞ' = ΙΕΡΟΣ ΛΟΦΟΣ Α Α Α Α Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α
• Α Β C Α (1261) = .Α ΣΞΑ' = ΙΕΡΟΣ ΛΟΦΟΣ Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΟΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α = ΚΑΛΛΙΣΤΟΥΣ  (Kαλλιστούς. Η Καλλιστώ είναι καταστερισθείσα ως Μικρά Άρκτος) 

[+Α... +Α...]

• Α Β Ζ Α (1271) = .Α ΣΟΑ' = ΑΝΑΠΗΕΩΤΕΚΑ (Αναφιώτικα) = ΤΡΕΙΣ ΚΕΡΑΥΝΟΙ
• Α Β Ζ Β (1272) = .Α ΣΟΒ' = ΑΝΑΠΗΕΩΤΕΚΑ Α = ΤΡΕΙΣ ΚΕΡΑΥΝΟΙ Α
• Α Β Ζ Γ (1273) = .Α ΣΟΓ' = ΑΝΑΠΗΕΩΤΕΚΑ Α Α = ΤΡΕΙΣ ΚΕΡΑΥΝΟΙ Α Α = ΣΠΑΘΙ ΒΡΑΧΟΣ = ΤΡΙΠΛΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ 

[+Α... +Α...]

• Α Β Θ Α (1291) = .Α ΣϘΑ' = Ι ΣΤΑΥΡΟΣΙ (η Σταύρωση) = ΑΝΑΡΗΕΩΤΕΚΑ (Αναφιώτικα) 
• Α Β Θ Β (1292) = .Α ΣϘΒ' = Ι ΣΤΑΥΡΟΣΙ Α = ΑΝΑΡΗΕΩΤΕΚΑ Α 
• Α Β Θ Γ (1293) = .Α ΣϘΓ' = Ι ΣΤΑΥΡΟΣΙ Α Α = ΑΝΑΡΗΕΩΤΕΚΑ Α Α = ΑΙΧΚΑΛΥΜΠΑΙΡ = ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ 
• Α Β Θ Δ (1294) = .Α ΣϘΔ' = Ι ΣΤΑΥΡΟΣΙ Α Α Α = ΑΝΑΡΗΕΩΤΕΚΑ Α Α Α = ΑΙΧΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α = ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ Α
• Α Β Θ Ε (1295) = .Α ΣϘΕ' = Ι ΣΤΑΥΡΟΣΙ Α Α Α Α = ΑΝΑΡΗΕΩΤΕΚΑ Α Α Α Α = ΑΙΧΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α Α = ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ Α Α
• Α Β Θ C (1296) = .Α ΣϘC' = Ι ΣΤΑΥΡΟΣΙ Α Α Α Α Α = ΑΝΑΡΗΕΩΤΕΚΑ Α Α Α Α Α = ΑΙΧΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α Α Α = ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ Α Α Α  = ΤΗC ΓΟΡΓΩC (της Γοργώς, της Γοργούς) = ΓΟΡΓΩΝΟΣ
• Α Β Θ Ζ (1297) = .Α ΣϘΖ' = Ι ΣΤΑΥΡΟΣΙ Α Α Α Α Α Α = ΑΝΑΡΗΕΩΤΕΚΑ Α Α Α Α Α Α = ΑΙΧΚΑΛΥΜΠΑΙΡ Α Α Α Α = ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ Α Α Α Α = ΤΗC ΓΟΡΓΩC Α = ΓΟΡΓΩΝΟΣ Α = ΛΕΟΝΤΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ( ή... "Χρυσόμαλλον Δέρας" ή "Χρυσό Δέρμα Ένδυμα")

[+Α... +Α...]

• Α Γ Ζ Ο (1370) = .Α ΤΟ' = ΤΟ ΚΣΙΦΟΣ (το ξίφος) = ΤΡΙΠΛΩΝ (τριπλόν) 
• Α Γ Ζ Α (1371) = .Α ΤΟΑ' = ΤΟ ΚΣΙΦΟΣ Α = ΤΡΙΠΛΩΝ Α = ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ  

[+Α... +Α...]

• Α C Z A (1671) = .A XOA' = ΣΠΑΘΙ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ
• Α C Ζ Β (1672) = .Α ΧΟΒ' = ΣΠΑΘΙ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ Α = ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΣΠΑΘΙΑ
• Α C Ζ Γ (1673) = .Α ΧΟΓ' = ΣΠΑΘΙ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ Α Α = ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΣΠΑΘΙΑ Α = ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΕΛΤΑ = ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΗΡΥΚΕΙΟ

[+Α... +Α...]

• Α C Θ Γ (1693) = .Α ΧϘΓ' = ΧΕΠΗΩΣ (ξίφος) = ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΝ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ
• Α C Θ Δ (1694) = .Α ΧϘΔ'  = ΧΕΠΗΩΣ Α = ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΝ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ Α = Ο ΚΡΑΝΙΟΥ ΒΡΑΧΟΣ
• Α C Θ Ε (1695) = .Α ΧϘΕ' = ΧΕΠΗΩΣ Α Α = ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΝ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ Α Α = Ο ΚΡΑΝΙΟΥ ΒΡΑΧΟΣ Α
• Α C Θ C (1696) = .A XϘC' = ΧΕΠΗΩΣ Α Α Α = ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΝ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ Α Α Α = Ο ΚΡΑΝΙΟΥ ΒΡΑΧΟΣ Α Α = ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΙ  

[+Α... +Α...]

• Α Ζ Β Β (1722) = .Α ΨΚΒ' = ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΙΝΑ
• Α Ζ Β Γ (1723) = .Α ΨΚΓ' = ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΙΝΑ Α = ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ

[+Α... +Α...]

• Α Η Γ Β (1832) = .Α ΩΛΒ' = Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
• Α Η Γ Γ (1833) = .Α ΩΛΓ' = Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Α = ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ

[+Α... +Α...]

• Α Η Η Θ (1889) = .Α ΩΠΘ' = Ο ΒΡΑΧΟΣ ΓΟΡΓΟΥΣ
• Α Η Θ Ο (1890) = .Α ΩϘ' = Ο ΒΡΑΧΟΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α = ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΑΡΘΟΥΡ
• Α Η Θ Α (1891) = .Α ΩϘΑ' = Ο ΒΡΑΧΟΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α = ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΑΡΘΟΥΡ Α = ΒΡΑΧΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
• Α Η Θ Β (1892) = .Α ΩϘΒ' = Ο ΒΡΑΧΟΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α = ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΑΡΘΟΥΡ Α Α = ΒΡΑΧΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α = ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΘΗΣΕΩΣ
• Α Η Θ Γ (1893) = .Α ΩϘΓ' = Ο ΒΡΑΧΟΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α = ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΑΡΘΟΥΡ Α Α Α = ΒΡΑΧΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α Α = ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΘΗΣΕΩΣ Α = ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟΝ = ΤΟ ΣΑΧΑΣΡΑΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΝ = ΜΕΔΟΥΣΑΣ ΒΡΑΧΟΣ

[+Α... +Α...]

• Α Θ Α C (1916) = .Α ϠΙC' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ
• Α Θ Α Ζ (1917) = .Α ϠΙΖ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α
• Α Θ Α Η (1918) = .Α ϠΙΗ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ
• Α Θ Α Θ (1919) = .Α ϠΙΘ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ
• Α Θ Β Ο (1920) = .Α ϠΚ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α 
• Α Θ Β Α (1921) = .Α ϠΚΑ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α
• Α Θ Β Β (1922) = .Α ϠΚΒ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α
• Α Θ Β Γ (1923) = .Α ϠΚΓ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α
• Α Θ Β Δ (1924) = .Α ϠΚΔ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α
• Α Θ Β Ε (1925) = .Α ϠΚΕ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α
• Α Θ Β C (1926) = .Α ϠΚC' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α = ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΩΝΟΣ = Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ 
• Α Θ Β Ζ (1927) = .Α ϠΚΖ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Α = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΩΝΟΣ Α = Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α 
• Α Θ Β Η (1928) = .Α ϠΚΗ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Α Α = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΩΝΟΣ Α Α = Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α  
• Α Θ Β Θ (1929) = .Α ϠΚΘ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Α Α Α = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΩΝΟΣ Α Α Α = Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α 
• Α Θ Γ Ο (1930) = .Α ϠΛ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΩΝΟΣ Α Α Α Α = Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α 
• Α Θ Γ Α (1931) = .Α ϠΛΑ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Α Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΩΝΟΣ Α Α Α Α Α = Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α
• Α Θ Γ Β (1932) = .Α ϠΛΒ' = ΓΩΡΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ω ΓΟΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = Ο ΓΩΛΓΩΘΑΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α = ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ Α Α Α Α Α Α = ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΩΝΟΣ Α Α Α Α Α Α = Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α Α Α Α Α Α = ΠΤΕΡΥΓΑΙ ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ 

[+Α ... +Α...]

• Α Θ Ε Ο (1950) = .Α ϠΝ' = ΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΓΟΡΓΟΥΣ = ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ ΕΣΤΙ
• Α Θ Ε Α (1951) = .Α ϠΝΑ' = ΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΓΟΡΓΟΥΣ Α = ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ ΕΣΤΙ Α = ΚΑΛΥΨΩ 

[+Α... +Α...]

• Α Θ C Α (1961) = .Α  ϠΞΑ' = ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ
• Α Θ C Β (1962) = .Α ϠΞΒ' = ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ Α
• Α Θ C Γ (1963) = .Α ϠΞΓ'  = ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ Α Α = ΦΩΝΕΥΣΗ (φόνευση... μέσω φωνής) = ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΙΣ = Ο ΜΕΔΟΥΣΑΣ ΒΡΑΧΟΣ

[+Α... +Α...]

• Α Θ Ζ Ο (1970) = .Α ϠΟ' = Ο ΒΡΑΧΟΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ
• Α Θ Ζ Α (1971) = .Α ϠΟΑ' = Ο ΒΡΑΧΟΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ Α = ΧΡΥΣΟΥΝ ΟΜΜΑ
• Α Θ Ζ Β (1972) = .Α ϠΟΒ' = ΧΡΥΣΟΥΝ ΟΜΜΑ Α = ΠΡΩΤΟ ΤΣΑΚΡΑ (απο επάνω)
• Α Θ Ζ Γ (1973) = .Α ϠΟΓ' = ΧΡΥΣΟΥΝ ΟΜΜΑ Α Α = ΠΡΩΤΟ ΤΣΑΚΡΑ Α = ΤΟΠΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΑ ΣΠΑΘΙΑ 

[+Α... +Α...]

• Β Ο Δ Α (2041) = .Β ΜΑ' = ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ
• Β Ο Δ Β (2042) = .Β ΜΒ' = ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ Α
• Β Ο Δ Γ (2043) = .Β ΜΓ' = ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ Α Α = ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΗΡΥΚΕΙΟ  = Ο ΤΟΠΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΑ ΣΠΑΘΙΑ

[+Α... +Α...]

• Β Ο Θ Γ (2093) = .Β ϘΓ' = ΑΝΑΦΥΙΩΤΙΚΑ (Αναφιώτικα με το Υιω δηλωτικόν Υιότητος) = ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ

[+Α... +Α...]

• Β Β Θ Ο (2290) = .Β ΣϘ' = ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥΡ
• Β Β Θ Α (2291) = .Β ΣϘΑ = ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥΡ Α
• Β Β Θ Β (2292) = .Β ΣϘΒ' = ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥΡ Α Α = ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΩΣ
• Β Β Θ Γ (2293) = .Β ΣϘΓ' = ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥΡ Α Α Α = ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΩΣ Α
• Β Β Θ Δ (2294) = .Β ΣϘΔ' = ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥΡ Α Α Α Α = ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΘΗΣΕΩΣ Α Α = Ο ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΥΣ = ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

[+Α... +Α...]

• Β Γ Δ Ο (2340) = .Β ΤΜ' = Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
• Β Γ Δ Α (2341) = .Β ΤΜΑ' = Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Α = ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΟΜΜΑ
• Β Γ Δ Β (2342) = .Β ΤΜΒ' = Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Α Α = ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΟΜΜΑ Α = ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΣΑΚΡΑ  (απο επάνω)

[+Α... +Α...]

• B H A A (2811) = .Β ΩΙΑ' = ΣΥΣΤΑΥΡΩΣΙΣ = ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟ ΣΠΑΘΙ

(Υ.Γ.: παρακαλούνται οι αντιγραφείς 
να παραπέμπουν στην σελίδα 
που βρίσκουν κάθε κείμενο
διότι γίνονται ανανεώσεις) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε, ρωτήστε, προτείvετε:

(Εγκεφαλικά Ημισφαίρια
& Συμβολή Ευθειών το Κέντρο)

(επισκέψεις απο 13 Ιαν. 2011)

(ΑΠΟ 8 ΝΟΕ. 2010)

free counters

CLICK ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ